Švietimo ir mokslo ministerija    http://www.smm.lt

Švietimo ir mokslo institucijos    http://www.aikos.smm.lt

VŠĮ Vaikų linija    http://www.vaikulinija.lt

Jaunimo psichologinės paramos centras    http://www.jppc.lt

Bendra Panevėžio svetainė    http://www.panevezys.lt

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras    http://www.sppc.lt

Vaiko raidos centras   http://www.raida.lt

Paramos vaikams centras     http://lt.pvc.lt

Mokytojų kompetencijos centras    http://www.mkc.lt

Asociacija "Kitoks vaikas"     http://www.kitoksvaikas.lt

Kitoks pasaulis     http://www.kitokspasaulis.lt

VŠĮ "Vaiko namas"     http://www.children.lt

Nemokama  internetinė biblioteka     http://www.nemokamosknygos.lt

Panevėžio pedagogų švietimo centras    http://www.ppsc.lt

Savaitraštis "Dialogas"    http://www.dialogas.com

Panevėžio pedagoginė-psichologinė tarnyba    http://www.panppt.lt

Tėvų mokestis už maitinimą    http://www.panevezys.lt/aktai

Šeimai : http://www.ikimokyklinis.lt

               http://www.geramama.lt

               http://www.tindirindi.lt

               http://www.seimoms.lt

               http://www.augink.lt