Nr.

Vardas ir pavardė

Išsilavinimas

Specialybė

Kvalifikacinė kategorija

Pareigos

1.

Danutė Strazdienė

Aukštasis

Magistro laipsnis

Ikimokyklinis ugdymas

Švietimo vadyba

III vadybinė kategorija

 

Direktorė

2.

Dalija Andriuškienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

 

III vadybinė kategorija

 

Direktoriaus

pavaduotoja ugdymui

3.

Janina Purauskienė

 

Aukštesnysis

Ikimokyklinis ugdymas

Vyresnioji auklėtoja

Auklėtoja

4.

Aušra Zuozienė

 

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

Auklėtoja

5.

Dalia Neverauskienė

 

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja metodininkė

Auklėtoja

6.

Violeta Požerskienė

 

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Vyresnioji auklėtoja

Auklėtoja

7.

Violeta Jatužienė

 

Aukštesnysis

Ikimokyklinis ugdymas

Vyresnioji auklėtoja

Auklėtoja

8.

Audronė Cicėnienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas Pradinis ugdymas

Vyresnioji auklėtoja

Auklėtoja

9.

Virginija Knoknerienė

 

Aukštesnysis

Ikimokyklinis ugdymas

Vyresnioji auklėtoja

Auklėtoja

10.

Danutė Meliūnienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinis ugdymas

Vyresnioji auklėtoja

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

11.

Virginija Bubinienė

Aukštasis

Meninis ugdymas

Metodininkė meninio ugdymo pedagogė

Meninio ugdymo pedagogė

12.

Vilija Sinkevičienė

 

Aukštasis

Specialusis ugdymas

Logopedė metodininkė

Logopedė

13.

Ingrida Švanė

Aukštasis Magistro laipsnis

Specialusis ugdymas

Logopedė metodininkė

Logopedė

14. Kristina Zabukaitė Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas Auklėtoja Auklėtoja
15. Vida Šidagienė Aukštesnysis Ikimokyklinis ugdymas Auklėtoja Auklėtoja