Darbo užmokestis

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

Eil.

Pareigybės pavadinimas

Etatų

Vidutinis

 

Nr.

 

skaičius

mėnesio bruto

 
     

darbo užmokestis

 
     

EUR

 
 

Pedagoginiai etatai

     

1.

Direktorius

1

912,20

 

2.

Direktoriaus pavaduotojas

   

 

 

ugdymui

1

802,58

 

3.

Auklėtojas

8.17

5429,61

 

4.

Priešmokyklinio ugdymo

   

 

 

pedagogas

1.64

1122,30

 

5.

Logopedas

1

699,49

 

6.

Meninio ugdymo pedagogas

1

715,14

 
       

 

 

VISO pedagoginių etatų:

13.81

9681,32

 
 

Nepedagoginiai etatai

   

 

7.

Vyr. buhalteris

1

712,53

 

8.

Vyr. slaugytojas

1

403,25

 

9.

Kasininkas-sąskaitininkas

0.5

200,32

 

10.

Ūkvedys

0.5

215,33

 

11.

Auklėtojo padėjėjas

6

2280,00

 

12.

Sandėlininkas

0.5

200,32

 

13.

Skalbėjas

1

380,00

 

14.

Virėjas

2

801,28

 

15.

Pagalbinis darbininkas

0.3

114,00

 

16.

Tarnybinių patalpų valytojas

0.5

190,00

 

17.

Pastatų ir sistemų priežiūros

   

 

 

einamojo remonto darbininkas

0.5

190,00

 

18.

Kiemsargis

1

380,00

 

19.

Sargas

2.5

1330,00

 

20.

Elektrikas

0.25

100,16

 

21.

Santechnikas

0.5

190,00

 
 

VISO nepedagoginių etatų:

18,05

7687,19

 
 

IŠ VISO:

31,86

17368,51