Konkursas direktoriaus pareigybei užimti

 

Darbo organizavimas vasarą

 

GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS 2016-2017 M.M.

Vadovaujantis Panevėžio miesto Savivaldybės tarybos 2015 d. sprendimu „Dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašo, patvirtinto savivaldybės tarybos 2013m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr.1-424"  ir atnaujinta Lietuvos higienos norma įstaigoms, vykdančiosm ikimokyklinio (ar) priešmokyklinio ugdymo programą, patvirtintą Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016-01-26 įsakymu Nr. V-93,  

Lopšelyje-darželyje nuo 2016 m. rugsėjo 1d. sukomplektuotos 6 grupės : 1

 -1-2 metų amžiaus grupė, 1 -  2-3 metų amžiaus grupė, 1 -  mišri 2-7 metų amžiaus grupė, 2- jungtinės ikimokyklinio 3-6 metų amžiaus grupės, 1-  priešmokyklinio 6-7 metų amžiaus grupė.  

VAIKŲ SVEIKATOS PATIKRINIMAS 

Primename, kad kartą metuose tėvai(globėjai) turi  patikrinti vaiko sveikatą ir pristatyti įstaigai  vaiko sveikatos būklės pažymėjimą (Forma 027-1/a). Sveikatos būklės pažymėjimas galioja metus nuo patikrinimo datos. Prašytume prieš pradedant lankyti darželį po vasaros pasitikslinti pažymėjimo galiojimo laiką, jei jis pasibaigė –registruotis pas gydytoją, kad rugsėjo 1d.  turėtumėte pažymėjimą.

    

ELEKTRONINIS PRAŠYMŲ PRIIMTI Į DARŽELĮ PATEIKIMAS 

Vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-424 “Dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašu“ , prašymai priimti į lopšelio-darželio ugdymo grupes gali būti pateikiami ir elektroniniu būdu:

*Panevėžio miesto savivaldybės interneto svetainėje www.panevezys.lt , kur sukurta ir nuolat atnaujinama duomenų bazė apie įstaigose esančių mokinių ir laisvų vietų skaičių. 

 

PANEVĖŽIO MIESTO IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ VAIKŲ REGISTRACIJOS IR EILIŲ SUDARYMO TVARKA

*  Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario  3  d. Nr. A-107 sprendimas "Dėl Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašo". Tvarkos aprašas. 

* 2016 m. birželio 10 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-678.(4.1E) pakeistas panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašas, pagal kurį diegiama informacinė sistema (IS). Šiuo metu registracija vyksta įprastai kreipiantis tėvams į įstaigą arba registruojantis šioje įstaigoje.  

DĖL RINKLIAVŲ MOKYKLOSE. Raštas. APIE LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ ĮSTAIGOS REIKMĖMS INFORMUOJAMA GRUPIŲ INFORMACINIUOSE STENDUOSE.